Apie Elektrotechnikos vadovėlį

(autoriaus atsiminimai)

Vadovėlio Elektrotechnika pirmoji (1989) laida iš knygynų išpirkta per vieną dieną, tad po keleto metų (1994) išleista II laida, kurią šiek tiek pataisiau ir papildžiau. Praėjus beveik ketvirčiui amžiaus nuo pirmojo leidimo, Elektrotechnika tebėra vienas iš paklausiausių techniškųjų vadovėlių studentų bibliotekose, o nelegalios jo kopijos net platinamos internetu.

Parašyti atsiminimus apie tai, kaip jis buvo rašomas, paskatino įvairios priežastys. Jis buvo parašytas tuo metu, kai apie kompiuterinę leidybą Lietuvoje dar neturėjome nė menkiausio supratimo. Dabar leidybos technologijos pasikeitė iš esmės – senosios vis greičiau keliauja užmarštin, tad galbūt skaitytojui bus įdomu sužinoti, kaip seniau, kai nebuvo kompiuterių, buvo leidžiamos knygos. Nepretenduodamas į leidybos bei spaudos istorijos analizę, paminėsiu tik kai kurias, mano nuomone, įdomesnes detales….daugau

prof_masiokas

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14