Atsako vienas iš klaviatūros autorių  doc. Gintautas Grigas

 1. Ar galima pasidaryti standartinę klaviatūrą iš senos 47 klavišų kompiuterio klaviatūros?
  Ats. Taip. Tada tris trūkstamo (48-ojo) klavišo ženklus <  > – reikia išdėstyti ant raidžių Z, Ū ir C klavišų trečiajame lygyje.
 2. Kaip standartine klaviatūra rinkti kirčiuotas raides?
  Ats. Tokiu atveju klavišas su kirčio ženklais (~ ` ‘) tampa tarsi „miręs“ klavišas. Kirčiuotos raidės gaunamos surinkus juo reikiamą kirčio ženklą, o po to paspaudus kirčiuojamą raidę. Kirčiuotoms raidėms rinkti reikalinga kita klaviatūros tvarkyklė. Ją galima parsisiųsti iš VLKK tinklalapio Palemonas.
 3. Ar įpratę dirbti su standartine trijų lygių klaviatūra lengvai prisitaikysime prie kitų valstybių klaviatūrų išvykę į užsienį ir atvirkščiai – ar į Lietuvą atvykusiems užsieniečiams nebus sunku įprasti prie mūsų klaviatūros?
  Ats. Trijų lygių kompiuterių klaviatūros naudojamos visose Vakarų ir Vidurio Europos valstybėse, tad problemų būti neturėtų. Dviejų lygių klaviatūra naudojama JAV. Pas mus atvykusiems amerikiečiams mūsų klaviatūra gali būti neįprasta, bet ne labiau, kaip kurių kitų Europos valstybių (pvz., Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos).
 4. Kaip lietuviška standartine klaviatūra rinkti angliškus tekstus? 
  Ats. Lietuviška standartinė klaviatūra turi visas anglų kalbos abėcėlės raides. Todėl ja galima rinkti angliškus arba mišrius (lietuviškus ir angliškus) tekstus neperjunginėjant klaviatūros (kalbos).
 5. Kaip galima pritaikyti lietuvišką standartinę klaviatūrą rusiškiems tekstams rinkti?
  Ats. Rusų kalba turi tiek pat raidžių, kaip ir lietuvių, tad beveik visas abiejų kalbų raides galima suporuoti pagal tarimą. Dėl to yra galimybė turėti rusišką fonetinę klaviatūrą, kurioje rusiškos raidės išdėstytos ant klavišų, turinčių panašiai tariamas lietuviškas, išskyrus keletą savitų rusiškų raidžių.
 6. Ar sparčiųjų klavišų raidės naujoje klaviatūroje išliks tos pačios, pvz., vietoj senoje klaviatūroje buvusio Ctrl+X naujoje klaviatūroje reikės spausti Vald+X ar Vald+Ū?
  Ats.Išliks. Reikės spausti Vald+X.
 7. Trečiojo lygio klavišas yra tas pats, kas amerikietiškoje klaviatūros dešinysis Alt klavišas. Klavišas Alt yra valdymo klavišas. Valdymo klavišo kombinacija su ženklo klavišu gali būti panaudota valdymui. Ar nebus konfliktų su šio klavišo panaudojimu valdymui?
  Ats. 
  Tarptautinis klaviatūrų standartas ISO/IEC 9995 dešiniajam Alt klavišui suteikia trečiojo lygio klavišo statusą. Todėl jo panaudojimas kitiems tikslams (pvz., komandai) yra neteisėtas.
 8. Lietuviškos klaviatūros klavišų pavadinimai (pvz., Vald) yra lietuviški, angliškų programų languose matome angliškas santrumpas (pvz., Ctrl). Vartotojui tai nepatogu. Ar ši problema turi sprendimą?
  Ats.
  Šios problemos nelieka lokalizuotose programose. Daugelyje lokalizuotų programų (pvz., Linux, Libre Office, Mozilla, Firefox, Thunderbird, Total Commander) jau dabar klavišų santrumpos lietuviškos. Operacinių sistemų „Windows“ pradedant 8-ąja laida ekraninėse klaviatūrose klavišų pavadinimai lietuviški. Jie taip pat lietuviški sulietuvintų planšetinių kompiuterių ekraninėse klaviatūrose.
 9. Nusipirkau standartinę klaviatūrą. Paspaudęs klavišą su raide Š gaunu raidę F, neveikia trečiasis lygis. Kur priežastis?
  Ats. Požymiai rodo, kad Jūsų kompiuteryje veikia senos ĄŽERTY klaviatūros tvarkyklė. Naujos klaviatūros tvarkyklę galima parsisiųsti iš šios svetainės skyriaus Tvarkyklės. Jei esate parsisiuntęs ir įdiegęs, tai tada reikia lietuvių kalbai priskirti standartinės klaviatūros tvarkyklę (į kalbų ir klaviatūrų nuostatas patenkama per operacinės sistemos valdymo skydelį).