Tai lietuviška ĄŽERTY klaviatūra, skirta rašyti kirčiuotąjį tekstą. Kadangi jos raidės išdėstytos taip pat kaip ĄŽERTY, ji gali būti ir pagrindinė lietuviškai rašančiojo klaviatūra. Pakanka įdiegti jos valdiklį į Windows OS (žr tvarkylės)

 

Rašoma taip: pirmiausia spaudžiamas klavišas su reikiamu kirčio ženklu  `  ~  ´, po to – su raide; gaunama: èẽé, ỳỹý, ùũú, òõó, çć, ǹñń;

 

Be to, paspaudus klavišą su trečiojo lygio ženklu ^  (prie 6^ ), gaunamos tokios raidės: êŷûîôŵâŝĝĥĵĉ. Paspaudus klavišą su trečiojo lygio ženklu  (prie Ė ), gaunamos tokios raidės:  ëẗÿüïöẅẍä.

Apie kirčiuotosios klaviatūros panaudojimą jos autorius doc VladasTumasonis rašo: …visus standartinius ženklus galima įvesti ir su kirčiuotąja. Jos tinka ir paprastam vartotojui (t.y.nenaudojančiam kirčiuotų raidžių). Vienintelis „praradimas“ yra tai, kad penki ženklai yra deklaruoti „tęsties“ ženklais ir, vadinasi, šiems ženklams surinkti reikia papildomai spausti tarpo klavišą. Bet užtat, neperjungiant klaviatūrų, galima įvedinėti vokiečių, prancūzų ir kitų kalbų raides.

 

Išsamiau apie kirčiuotąją klaviatūrą autorius doc. Vladas Tumasonis rašo čia